Informació sobre la Xina

X01          X03

中 华 人 民 共 和 国

Índex

     Població i Superfície

    PIB, Renta per càpita, Salaris i Altres dades econòmiques

     Cotxes, autopistes i trens

     Contaminació

     Govern-Partit.  Exèrcit.  Programa Espacial

     Religió

     Demografia

X05   X09   

  X07      X06      X08

    X10     X11

X12     X13     X14

X15

X16     X17     X18

X19     X20     X21

 Països més poblats

China

1.350 M Pers

 

Bangladesh

163 M Pers

Índia

1.220 M Pers

 

Rússia

142 M Pers

USA

317 M Pers

 

Japó

127 M Pers

Indonèsia

251 M Pers

 

Mèxic

116 M Pers

Brasil

201 M Pers

 

Filipines

105 M Pers

Pakistan

193 M Pers

 

 

 

Nigèria

175 M Pers

 

EUR – 28

504 M Pers

Països amb més superficie

Rússia

17,1 M. Km2

 

Argentina

2,8 M. Km2

Canadà

10,0 M. Km2

 

Kazakhstan

2,7 M. Km2

USA

9,6 M. Km2

 

Sudan

2,5 M. Km2

China

9,6 M. Km2

 

Algèria

2,4 M. Km2

Brasil

8,5 M. Km2

 

R. D. Congo

2,3 M. Km2

Australia

7,7 M. Km2

 

Índia

3,3 M. Km2

 

EUR – 28

4,4 M. Km2

 

X22     X02     X04

Renta per càpita

Canadà

51.800 USD

Nº 10

USA

49.600 USD

Nº 12

Japó

47.000 USD

Nº 16

Alemanya

42.600 USD

Nº 20

Espanya

30.200 USD

Nº 28

Rússia

14.200 USD

Nº 49

Xina

5.900 USD

Nº 88

Índia

1.500 USD

Nº 139

(181)

Salaris

          Zones riques (Shanghai i Beijing):

    Salari Mínim   1.600 CNY (yuan)  =  192 € /mes

    Salari Mig       5.000 CNY (yuan)  =  600 € /mes

          Zones rurals

    Salari Mínim   1.000 CNY (yuan)  =  120 € /mes

    Salari Mig       3.200 CNY (yuan)  =  384 € /mes

Altres dades econòmiques

 

CHINA

USA

% Indústria sobre el PIB

46,6

20,2

Consum Electricitat

4.432

4.127

 

 X23

 La presa de “Las tres gargantas” és la central

 hidroelèctrica més gran del món

 

Producció de cotxes al món

 

M. Cotxes

2000

2004

2008

2012

China

2,1

5,2

9,3

19,3

USA

12,8

12,0

8,7

10,3

Japó

10,1

10,5

11,6

9,9

Alemanya

5,5

5,6

6,0

5,6

Corea Sud

3,1

3,5

3,8

4,6

Índia

0,8

1,5

2,3

4,1

Brasil

1,7

2,3

3,2

3,3

58,3

64,5

70,5

84,1

Espanya

3,0

3,0

2,5

2,0

Autopistes

X25

Xina

96.000 Kms.

USA

75.000 Kms.

Alemanya

12.000 Kms.

 

Trens d’Alta Velocitat

X27     X28     X29

X30     X31     X32

En servei

En construcció

Total

Xina

4.200 Kms.

6.700 Kms.

10.900 Kms.

Espanya

1.900 Kms.

1.800 Kms.

3.700 Kms.

Japó

1.900 Kms.

600 Kms.

2.500 Kms.

França

1.900 Kms.

200 Kms.

2.100 Kms.

Itàlia

1.300 Kms.

100 Kms.

1.400 Kms.

Alemanya

1.000 Kms.

400 Kms.

1.400 Kms.

Contaminació

 – 16 ciutats xineses estàn entre les 20 ciutats més contaminades del món.

X33

 – El nivell de “PM” està per damunt de 200, quan el nivell màxim recomanat per la OMS

 és de 35.

X34     X35     X36

X37     X38     X39

X40     X41     X42

Govern / Partit

 – Constitució aprovada al 1982

– Hi ha un sol partit -Partit Comunista de la Xina- que està format per 60 M. de persones (aprox. 5% de la població)

– Òrgan Suprem: L’Assemblea Nacional Popular

 X43

 X50

Els BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, Sud-àfrica)

 

 X51

 Xi Jinping, president de la Xina   


 X52

Li Keqiang, primer ministre de la Xina

 

La cúpula de comandament de l’Estat la formen:

President

1

Primer Ministre

1

Vice-Primers Ministres

4

Consellers d’Estat (ee departaments)

4

Secretari General

1

TOTAL

11

 

Exèrcit

– Les Forces Armades de la R. P. X. estan formades per 3 Milions de persones (2 M. en caràcter permanent)

– Destinen un 2% del PIB a l’Exèrcit.

– 2on. país del món amb més gran despesa militar, només per darrera dels USA.

 X53

X55          X56           X54

 

Programa espacial xinès

– Des del 2003, Xina ha enviat a l’espai 10 astronautes (8 homes i 2 dones)

– 700.000 científics participen en el Programa Espacial Xinès.

– Programa Lunar: Iniciat al 2007 amb una nau que es va situar en òrbita. Preveuen enviar-hi astronautes entre 2025 i 2030.

– Preveuen tenir una estació espacial tripulada l’any 2020

 

Religions

 X60         X62         X61 

 No hi ha estadístiques fiables.

 Es creu que un 50% de la població son seguidors de Confuci o Buda o Tao.

 Un 40% son agnòstics / ateus.

 El 10% restant es reparteix entre cristians (4%), islamistes (3%) i altres religions minoritàries (3%)

 

Demografia

    La proporció natural homes/dones és 104:100.

    Xina (general) = 119:100

     Xina (rural) = 130:100

     Desequilibri demogràfic conseqüència de la política de fill únic aplicada des de 1978, per frenar la natalitat.  Milions d’avortaments: les famílies només volien tenir “fills”.

     Ara manquen DONES!

 X66                                  X69                             X65

X67    X71    X70    X68

X73       X74         X72

X76              X75

 

X78              X77

 

Esperança de Vida

Japó

84

Espanya

81

USA

79

Xina

73

Rússia

70

Índia

70

Angola / Zàmbia

38

EUR – 28

80

 

Demografia

    Previsions de la ONU:

    2015 =           7.000 M. persones

    2025 =           8.000 M. persones

    2050 =         10.000 M. persones

    Entre 2025 i 2030 la Índia superarà a la Xina en número de persones (1.450 M.)

– La població de la Xina s’anirà reduint a partir del 2030.

 

Punts de reflexió

    El sistema xinès ha demostrat una gran eficàcia, amb punts forts i punts febles.

  El nostre sistema democràtic sembla que no hi pot competir

    No volem renunciar a les nostres llibertats!

    Existeix una tercera via?

JORDI ESTELLER

Gener 2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *