Europa – Institucions UE

INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

Índex

Països de la UE

Institucions principals

Altres Institucions

Consell Europeu

Parlament Europeu

Comissió de la UE

Consell de la UE

Dades del Parlament Europeu

 

Països de la UE (any d’ingrés)

Alemanya

1952

 

Suècia

1995

Bèlgica

1952

 

Xipre

2004

França

1952

 

Eslovàquia

2004

Itàlia

1952

 

Eslovènia

2004

Luxemburg

1952

 

Estònia

2004

Països Baixos

1952

 

Hongria

2004

Dinamarca

1973

 

Letònia

2004

Irlanda

1973

 

Lituània

2004

Regne Unit

1973

 

Malta

2004

Grècia

1981

 

Polònia

2004

Espanya

1986

 

Rep. Txeca

2004

Portugal

1986

 

Bulgària

2007

Àustria

1995

 

Romania

2007

Finlàndia

1995

 

Croàcia

2013

Països candidats

Islàndia

Macedònia (ant. Rep. Iugoslàvia)

Montenegro

Sèrbia

Turquia


Albània

Bòsnia-Herzegovina

Kosovo

 

INSTITUCIONS PRINCIPALS

Consell Europeu

Parlament Europeu

Comissió de la UE

Consell de la UE

 

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES

Banc Central Europeu

Tribunal de Justícia de la UE

Tribunal de Comptes de la UE

Servei Europeu d’Acció Exterior

Comitè Econòmic i Social Europeu

Comitè de les Regions

Banc Europeu d’Inversions

Defensor del Poble Europeu

Supervisor Europeu de Protecció de Dades

Oficina de Publicacions

Oficina Europea de Selecció de Personal

Escola Europea d’Administració


Organismes Inter institucional

Gran nombre d’agències especialitzades i descentralitzades


La UE te aprox. 55-60.000 funcionaris

 

CONSELL EUROPEU

Marca la direcció política general de la UE.

No té poder per aprovar lleis.

El seu President és Herman Van Rompuy

 VAN ROMPUY

És elegit pels Caps d’Estat o de Govern dels 28 països de la UE.

Mandat: Juny 2012 – Nov. 2014

Nacionalitat: Belga (66 anys)

El Consell Europeu com a mínim es reuneix durant 2-3 dies cada 6 mesos (cimeres).

 

Està format per:

-Els Caps d’Estat o de Govern de tots els països (28),

-el President del Consell Europeu (Van Rompuy),

-el President de la Comissió (Durao Barroso),

-l’Alt Representant de la UE per Assumptes Ex-teriors i Política de Seguretat (Catherine Ashton)

Aquests 3 no tenen vot.

 

PARLAMENT EUROPEU

Els 766 eurodiputats són elegits cada 5 anys directament pels ciutadans de la UE.

-Entre el 22 i el 25 de Maig del 2014, s’elegirà la 8ª legislatura.

-La novetat principal d’aquestes eleccions és que també servirà per elegir al President de la Comissió Europea (candidat de la llista més votada).

Funcions principals del Parlament Europeu:

1) Aprovar la legislació de la UE.

– Fa un treball conjunt amb el Consell de la UE per decidir el contingut legislatiu “procediment legislatiu ordinari”.

– Es en el cas de nous ingressos de països a la UE es requereix la seva aprovació

2) Control democràtic

– Aprova els 28 comissaris de la Comissió

– Pot obligar a dimitir a la Comissió (moció de censura)

– Supervisa la feina de la Comissió.

3) Supervisió del pressupost

– Junt amb el Consell de la UE aprova el      pressupost i la gestió feta per la Comissió l’any anterior.

El seu actual President és: Martin Shultz

 M Schulz

– Pertany a la Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates.

– És elegit pels diputats del Parlament (per 2 anys i mig)

– Mandat: Gen 2012 – Juny 2014

– Nacionalitat: Alemany (58 anys)

– L’anterior President (Jul 2009 – Des 2011) va ser Jerzy Buzek (polonès, 73 anys, del Partit Popular)

 

Presidents espanyols que ha tingut el  Parlament Europeu:

– Enrique Barón (PSOE)        1989-1992

– José Mª Gil Robles (PP)     1997-1999

– Josep Borrell (PSOE)           2004-2007   

 

CONSELL DE LA UE

– Aprova la legislació de la UE (d’acord amb el Parlament Europeu)

– Coordina les polítiques econòmiques dels 28.

– Signa acords entre la UE i altres països.

– Aprova el pressupost, conjuntament amb el Parlament Europeu.

– Desenvolupa la política exterior i de defensa de la UE.

– Coordina tribunals i policies dels 28.

 

– El Consell de la UE no te “membres”, com a tals.

– A cada reunió, els països envien al Ministre corresponent al tema que es debat (exemples: Economia, Agricultura, Medi Ambient…)

– El Consell d’Assumptes Exteriors té una presidència permanent

 429px-Baroness_Ashton_headshot

– Catherine Ashton

– Nacionalitat: Anglesa (57 anys)

– Anterior: Javier Solana (1999-2009)

 

– Les demés reunions del Consell de la UE les presideix el Ministre corresponent al país que en aquell moment té la Presidència rotatòria.

– Cada 6 mesos (1 de Gener i 1 de Juliol) es canvia la presidència.

– Votacions: per regla general les decisions s’adopten per majoria qualificada. Cada país té un número de vots, segons la seva població, ponderant a favor dels països més petits.

– Majoria qualificada:

a) 260 vots dels 352 que hi ha establerts (74%)

b) 15 països

c) Com a mínim que representin el 65% de la població.

– En les votacions de temes sensibles (seguretat, assumptes exteriors, impostos) les decisions han d’adoptar-se per unanimitat.         

– Qualsevol país pot vetar una decisió.

Nº de vots al Consell de la UE, per països:

Alemanya

29

 

Àustria

10

França

29

 

Bulgària

10

Itàlia

29

 

Finlàndia

7

Regne Unit

29

 

Dinamarca

7

Espanya

27

 

Eslovàquia

7

Polònia

27

 

Irlanda

7

Romania

14

 

Lituània

7

Països Baixos

13

 

Croàcia

7

Bèlgica

12

 

Letònia

4

Rep. Txeca

12

 

Eslovènia

4

Grècia

12

 

Xipre

4

Hongria

12

 

Estònia

4

Portugal

12

 

Luxemburg

4

Suècia

10

 

Malta

3

 

COMISSIÓ EUROPEA

– Representa i defensa els interessos del conjunt de la UE, negociant el que calgui amb altres països.

– Elabora propostes de nova legislació i fa complir la vigent, junt amb el Tribunal de Justícia.

– Gestiona el pressupost aprovat, fent ús dels fons europeus i el “dia a dia” de posar en pràctica les polítiques aprovades.

 

Formen part de la Comissió Europea: 28 comissaris, nomenats 1 per cada país.

– El seu President és Jose Manuel Durao Barroso

 barroso

– És elegit pels Caps d’Estat o de Govern dels 28 països de la UE.

– Mandat: Gener 2010 – Des. 2014

– Nacionalitat: Portuguès (57 anys)

– El 2014 serà elegit pels ciutadans.

 

Hi ha 8 vicepresidències:

– Alt Representant UE (Exteriors-Seguretat)

– Justícia, Drets Fonamentals i Ciutadania

– Competència   (Joaquin Almunia)

– Transports

– Agenda Digital

– Indústria i Emprenedoria

– Relacions Inter institucionals i Administració

– Assumptes Econòmics i Monetaris

 

Restants membres:

– Medi Ambient

– Desenvolupament

– Mercat Interior i Serveis

– Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut

– Fiscalitat, Duanes, Estadística, Auditoria i Lluita contra el Frau

– Comerç

– Investigació, Innovació i Ciència

– Programació Financera i Pressupost

– Assumptes Marítims i Pesca

– Cooperació Internacional, Ajut Humanitari i Resposta a les crisis

– Energia

– Política Regional

– Acció pel Clima

– Ampliació i Política Europea de Veïnatge

– Ocupació, assumptes socials i inclusió

– Assumptes Interiors

– Agricultura i Desenvolupament Rural

– Salut

– Política de Consumidors

 

DADES DEL PARLAMENT EUROPEU

 Eurodiputats per països:

Alemanya

99

 

Àustria

19

França

74

 

Bulgària

18

Itàlia

73

 

Finlàndia

13

Regne Unit

73

 

Dinamarca

13

Espanya

54

 

Eslovàquia

13

Polónia

51

 

Irlanda

12

Romania

33

 

Lituània

12

Països Baixos

26

 

Croàcia

12

Bèlgica

22

 

Letònia

9

Rep. Txeca

22

 

Eslovènia

8

Grècia

22

 

Xipre

6

Hongria

22

 

Estònia

6

Portugal

22

 

Luxemburg

6

Suècia

20

 

Malta

6

 

EURODIPUTATS DE LA 7à LEGISLATURA

 European_Parlament_Comp.svg

 

D’ESQUERRA a DRETA

 

1

Esquerra Unitària – Esquerra Verda

35

2

Aliança Progressista de Socialistes

184

3

Els Verds – Aliança Lliure

55

4

Aliança Lliberals i Demòcrates

84

5

Partit Popular

265

6

Conservadors i Reformistes

54

7

Europa de la Llibertat i la Democràcia

32

8

No adscrits

27

 

 

IDEOLOGIES

 

1 a 3

Esquerra Unitària – Esquerra Verda

Aliança Progressista de Socialistes

Els Verds – Aliança Lliure

274

4 a 7

Aliança Lliberals i Demòcrates

Partit Popular

Conservadors i Reformistes

Europa de la Llibertat i la Democràcia

435

8

No adscrits

27

 

 

PER NUMERO DE DIPUTATS

 

1

Partit Popular

265

2

Aliança Progressista de Socialistes

184

3

Aliança Lliberals i Demòcrates

84

4

Els Verds – Aliança Lliure

55

5

Conservadors i Reformistes

54

6

Esquerra Unitària – Esquerra Verda

35

7

Europa de la Llibertat i la Democràcia

32

8

No adscrits

27

 

A les eleccions del 2009, la participació va ser:

– Espanya                       44%

– Conjunt d’Europa    43%

Al Parlament Europeu els diputats s’agrupen per afinitats polítiques i no per nacionalitats.

 

EURODIPUTATS D’ESPANYA

2004

2009

Vots

Dip

Vots

Dip

PP

6.393.192

24

6.670.232

23

PSOE

6.741.112

25

6.141.784

21

CiU + PNB …

798.816

2

808.246

2

IU

643.136

2

588.248

2

UPyD

no

451.866

1

ERC … …

380.709

1

394.938

1

54

50

 

JORDI ESTELLER

Febrer 2014

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *