Sobre el Blog

En aquest blog s’hi poden trobar pensaments, reflexions, idees, comentaris i opinions personals sobre aquells temes que formen part dels meus centres d’interès més significatius.

– En primer lloc i com aspecte prioritari sempre m’ha interessat la persona, el seu comportament i la seva conducta, tant des de la perspectiva individual com des de la visió col·lectiva: analitzar les seves emocions, les seves actituds per entendre i poder preveure les seves reaccions, els seus sentiments… tant quan està en la seva individualitat i intimitat, com quan està amb altres, en un grup o col·lectivitat, inter-relacionant-se entre tots.

– En la vessant col·lectiva i en l’àmbit professional -el que coneixem com a Gestió de Recursos Humans-  és on m’he passat més de quaranta anys de professió, moderant, coordinant i fent compatibles els múltiples interessos que es donen en tot grup humà. Intentant, en definitiva, que on he estat, les coses  funcionessin bé, sense que les tensions que constantment sorgeixen en qualsevol grup, no fossin greus i permetessin anar progressant a l’organització.

– Fora de l’àmbit laboral, la persona també té un lloc central en tots els moviments socials, religiosos i polítics, el que s’entén com a psicologia social o sociologia . Observar, analitzar i comentar el que fan les “poques” persones que estan -en teoria- al servei de la resta, que són “moltes”, també serà objecte d’aquest blog.

– En aquest moment delicat de la nostra economia, estic convençut que a la societat actual és imprescindible que hi hagin emprenedors, gent amb iniciativa i empenta, que assumeixi riscos i posi en marxa les seves idees innovadores generant riquesa pel conjunt. El nostre futur dependrà en gran mesura d’aquestes persones. Des del blog veurem quines propostes calen per recolzar-les i quin tipus de suport els hi donem.

– També es poden trobar en el blog altres temes, que sense tenir una prioritat massa alta, formen part de les meves afeccions: des de viatjar per conèixer millor la geografia, la natura i les diferents cultures del nostre planeta, fins a mirar el cel per ser més conscient de la nostra insignificança, quan tenim en compte la grandesa de l’Univers.

En els meus escrits sempre intento dir les coses amb claredat, d’una forma comprensible per tothom- En l’entorn social, cultural i econòmic en el que estic immers, m’interessa molt més fer-me entendre pels de “més avall”, que pels de “més amunt”.

JORDI ESTELLER

Octubre 2013


This post is also available in: Spanish